วันนี้ ...

วันนี้ล้ำค่าเกินไป ไม่ควรสูญเสียไปกับความหวั่นวิตกและการเสียใจที่ขมขื่น
เชิดคางขึ้น ให้ความคิดเปล่งแสง ดังเช่นน้ำพุบนเขาที่ระยิบระยับในแดดแห่งฤดูใบไม้ผลิ
คว้าวันนี้ไว้ มันไม่กลับมาอีก

... เดล คาร์เนกี [Dale Carnegie, 1888-1985]

"Life is the sum of all your choices."
- Albert Camus