ผิดถูกขึ้นอยู่กับตัวเอง ติฉินนินทาขึ้นอยู่กับผู้อื่น...

“ผิดถูกขึ้นอยู่กับตัวเอง ติฉินนินทาขึ้นอยู่กับผู้อื่น จะทำอย่างไรต่อไป ตัวข้ายอมรู้ดี ไม่ว่าหนทางอื่นจะกว้างขวาง เต็มไปด้วยผู้คนแค่ไหน แต่ข้าก็จะเลือกเดินทางแคบๆ ของข้าไปจนสิ้นแสง”

- เว่ยอิง

"Life is the sum of all your choices."
- Albert Camus