อะไร

บางทีชีวิตเหมือนไม่มีอะไร
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากให้มีอะไร
อาจแค่อยากอยู่นิ่ง ให้ใจเงียบๆ
ให้ใจมันไม่มีอะไร

"Life is the sum of all your choices."
- Albert Camus